High Impact Leadership & Coaching

Leadership Experts

Vandaag de dag veranderen de omgevingsfactoren voor organisaties vaak in hoog tempo. Deze omgevingsfactoren veranderen sneller, vaak ook radicaler en ze gaan behoorlijk diep! Dus we kunnen rustig stellen dat veranderingen binnen organisaties en bedrijven transformeren naar een hoger level.

Dat vereist ook van leidinggevenden dat deze mee transformeren naar een andere stijl van leidinggeven namelijk naar High Impact Leadership.

Onderzoek transformationele & high impact leader


Onderzoek heeft uitgewezen dat een transformationele en High Impact leider in elk geval de volgende eigenschappen en vaardigheden heeft:

  • een charismatische uitstraling;
  • in staat is mensen te inspireren in plaats van te overtuigen;
  • in staat is om medewerkers uit te dagen op het intellectuele vlak;
  • zowel de collectieve krachten binnen een team begrijpt maar ook de nodige aandacht heeft voor het individu.


Onze Masterclasses en Workshops zijn erop gericht om uw medewerkers de vaardigheden en tools aan te reiken waardoor ze als leidinggevende eerst zelf transformeren naar deze vorm van leiderschap! Aangezien elke organisatie of bedrijf uniek is, vraagt dat om een op maat gemaakt traject dat in samenspraak met de verantwoordelijken binnen uw organisatie wordt vormgegeven.