Masterclasses

Transformationeel Leiderschap

shutterstock_235978066

Vandaag de dag veranderen de omgevingsfactoren voor organisaties vaak in hoog tempo. Deze omgevingsfactoren veranderen sneller, vaak ook radicaler en ze gaan behoorlijk diep! Dus we kunnen rustig stellen dat veranderingen binnen organisaties en bedrijven transformeren naar een hoger level.

Dat vereist ook van leidinggevenden dat deze mee transformeren naar een andere stijl van leidinggeven namelijk naar Transformationeel Leiderschap!

Onderzoek heeft uitgewezen dat een transformationele leider in elk geval de volgende eigenschappen en vaardigheden heeft:

  • een charismatische uitstraling;
  • in staat is mensen te inspireren in plaats van te overtuigen;
  • in staat is om medewerkers uit te dagen op het intellectuele vlak;
  • zowel de collectieve krachten binnen een team begrijpt maar ook de nodige aandacht heeft voor het individu.

Tijdens de tweedaagse Masterclass van Leadershipexperts worden de deelnemers door twee ervaren professionals uitgedaagd om zelf te transformeren. Aan hand van een complexe case gaan de deelnemers aan de slag om hun eigen vaardigheden aan te scherpen om klaar te zijn voor de toekomst.

Het ontwikkelen van een boeiende visie, alternatieve en andere gezichtspunten ontdekken, de taal spreken die mensen in beweging zet, doelgericht leidinggeven met een missie zijn maar een paar van de onderwerpen die aan bod komen.

Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Deelnemers zullen aan het einde van deze twee dagen in staat zijn Transformationeel Leiderschap direct toe te passen in hun eigen organisatie.

 

 

Delegeren is geen kunst!

shutterstock_124923509

De titel van deze ééndaagse Masterclass is natuurlijk chargerend bedoeld. Veel leidinggevenden worstelen nog dagelijks met hun time-management omdat ze nu eenmaal niet goed kunnen delegeren. Volgens het motto: “Als ik het zelf doe, dan weet ik tenminste dat het goed gebeurd!” Verder dan het “afschuiven” van minder interessante werkzaamheden komt men vaak niet.

Een leidinggevende die goed weet te delegeren zal echter heel gauw ontdekken dat er grote voordelen te behalen zijn. Niet alleen de tijdwinst waardoor hij zelf de handen vrij krijgt voor veel belangrijkere zaken, maar ook de persoonlijke en zakelijke groei van de aan hem toevertrouwde medewerkers. En daarvan profiteert uiteraard de gehele organisatie.

Aan het einde van deze masterclass zullen deelnemers de juiste mindset hebben en  in staat zijn om coachend leiding te geven aan medewerkers. En ze zullen hun eigen time-management in kaart hebben gebracht en verbeterd.

Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

 

Unleash the creativity in your team!

shutterstock_214759504

Deze ééndaagse Masterclass voor teamleden is er een die bij de deelnemers een beroep doet op alles wat met creatief oplossingsgericht denken te maken heeft.

Inplaats van vaak re-actief te handelen worden deelnemers gestuurd naar pro-actief denken en handelen. “Out of the box” denken om op een briljante manier een complexe probleemstelling op te lossen. De hele dag is zeer interactief van karakter omdat aan hand van een case-simulatie door het gehele team gewerkt wordt aan een creatieve en werkbare oplossing voor een fictieve probleemstelling. De tools die hiervoor nodig zijn worden door twee ervaren trainers aangereikt en zij monitoren gedurende de dag elke individuele deelnemer en coachen daar waar nodig.

Aan het einde van de dag zullen deelnemers in de toekomst een probleemstelling als uitdaging zien en met de opgedane kennis vlugger en sneller tot een doelmatige oplossing komen.

Elke deelnemer ontvangt na afloop een certificaat van deelname.

Gecertificeerd Talent-Expert (TMA®) worden.

shutterstock_125338145

In drie dagen, verdeeld over drie maanden, opgeleid worden tot officieel gecertificeerd Talent-Expert voor de TMA®methode. Deze opleiding is voor iedereen die verantwoordelijk is voor het selecteren van personeel, of het inzetten van de juiste man/vrouw op de juiste plek, een absolute must!

Tijdens deze opleiding leert u Talentgericht selecteren, Ontwikkelen en Beoordelen van medewerkers aan hand van online psychologische testen en analyses.

U leert werken met het TMA® competentiemodel en de daarbij behorende analyses.

Graag informeren wij u bij interesse, in een persoonlijk gesprek, uitgebreid over dit veelzijdige functie en competentiemodel.

 Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/leadershipexpert/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/leadershipexpert/public_html/wp-includes/class-wp-comment-query.php on line 405

Recente reacties